Onderwijs

In het onderwijs wordt veel bezuinigd: financiële ruimte en docenturen worden zorgvuldig begroot en ingezet. Soms doet er zich in de loop van een schooljaar een mogelijkheid voor, voor bijvoorbeeld een project of stagebegeleiding waar geen vaste docent meer ruimte voor heeft. Met mijn ervaring in verschillende onderwijsgebieden, vakoverstijgend werken, het opzetten van projecten, begeleiden van leerlingen en stages, spring ik hier graag in als gastdocent. Omdat ik parttime docent ben en daarnaast een deel van mijn tijd actief ben als kunstenaar en ondernemer, heb ik ook veel ervaring buiten het onderwijs. Die gecombineerde ervaring neem ik vanzelfsprekend mee het onderwijs in.

Voor uitgebreide informatie over mijn onderwijservaringen en bevoegdheden kun je op mijn LinkedIn pagina terecht.